Tổng kết chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017

Năm 2017 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực đầu tư song dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể các cấp; sự tham gia đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với nhân dân nên chương trình xây dựng NTM trên địa bàn đã thu được kết quả đáng kể. Từ 133 tiêu chí đầu năm tăng lên 150 tiêu chí cuối năm trong đó nhiều tiêu chí đạt cao như: lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông đạt 100%;  điện đạt 14/15 xã; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và thủy lợi đạt 12/15 xã. Có 6 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, không có xã nào dưới 7 tiêu chí đặc biệt huyện đã có 1 xã đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM. Các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế được thực hiện thành công đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số tiêu chí đạt rất thấp như: Cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường, trường học, nhà ở dân cư.

          Về công tác giảm nghèo của huyện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm 2,07%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,42% so năm 2016. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ nguồn chính sách tín dụng ưu đãi là 868 hộ với số tiền 32.974, triệu đồng, đạt 100%KH. Hỗ trợ 725 triệu đồng làm nhà cho 29 hộ nghèo. 563/600 lao động được đào tạo nghề và có trên 800 lao động được tạo việc làm đạt 154,42%KH. Việc triển khai, thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trong năm vừa qua đã tác động tích cực đến đời sống của người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ đó, để hộ nghèo được tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để phát triên kinh tế, tạo việc làm tăng thêm thu nhập vươn lên thoát nghèo. Mặc dù công tác giảm nghèo đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo một số xã còn cao, không ít hộ nghèo còn trông chờ, ỷ lại,  chính sách hỗ trợ chưa tập trung, kinh phí thực hiện còn chậm…

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Trung Kiên- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” tạo sự lan toả lớn trong toàn xã hội. Đa dạng hóa nguồn lực xây dựng NTM theo hướng xã hội hoá; tăng cường hình thức hợp tác công- tư để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực: xử lý môi trường, hạ tầng thương mại, nước sạch, dịch vụ văn hoá – thể thao. Đối với xã đã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, cải tạo cảnh quan môi trường, giữ vững ANCTTTATXH tiến tới xã NTM kiểu mẫu. Công tác giảm nghèo năm 2018 đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện, các ban, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách phải thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai. Các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá, bình xét hộ nghèo nắm chắc đối tượng nghèo và cận nghèo hộ nghèo trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với điều kiện, thế mạnh của từng địa phương. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng được thụ hưởng theo đúng quy định… 

Bài trướcLễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I
Bài tiếp theoHỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây