Tập huấn phổ biến chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp Luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Đại biểu tham gia Hội nghị tập huấnBí thư, Chủ tịch, cán bộ, công chức các đoàn thể 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Hội nghị được báo cáo viên Sở Nội Vụ tỉnh giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quy định về thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý đối với các hoạt động tôn giáo; các nôi dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo và pháp luật về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; các Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Cấp ủy,

Chính quyền từ huyện đến Cơ sở quan tâm.

Hội nghị lần này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn thể cấp xã, lực lượng vũ trang huyện hiểu rõ hơn về những nội dung quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, giúp các đại biểu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ hơn về những Chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp Luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền, lãnh đạo các đơn vị trong việc quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn./.

Bài trướcĐịnh hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2017
Bài tiếp theoChủ tịch UBND huyện dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Yên Đĩnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây