Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là thành viên hội đồng thi đua khen thưởng huyện; lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Mới. Hội nghị tập huấn lần này tập trung giới thiệu một số nội dung cơ bản về tổ chức phong trào thi đua và quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng; việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ; những quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; một số nội dung về giải quyết hồ sơ khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh; một số vấn đề về nghiệp vụ (thủ tục, hồ sơ) liên quan đến việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng… Mục đích của đợt tập huấn nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trang bị được kiến thức, kỹ năng xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất, đảm bảo đánh giá, xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng được tốt hơn…/.

Bài trướcVề việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
Bài tiếp theoKế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa IV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây