Phòng Tư pháp bàn giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu công tác quản lý nhà nước về Hương ước, Quy ước.

 

Thực hiện Văn bản số 561/STP-PBGDPL ngày 24/7/2018 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Sáng ngày 27/8/2018 Phòng Tư pháp đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho phòng Văn hóa và Thông tin. Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao bảo đảm đầy đủ, đúng quy định, đồng thời rà soát bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác. Cũng theo lộ trình đó, tại UBND các xã, thị trấn nhiệm vụ này cũng được bàn giao từ công chức Tư pháp- Hộ tịch sang công chức Văn hóa – Xã hội.

Trong thời gian tới đây Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch với vai trò phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, công chức văn hóa – xã hội giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại địa phương; Hướng dẫn, bảo đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật, qua đó phòng ngừa, hạn chế hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân ngay từ quá trình soạn thảo, công nhận; kiểm tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bài trướcThanh niên Chợ Mới 20 năm xây dựng và phát triển
Bài tiếp theoĐồng chí Phương Thị Thanh dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Cao Kỳ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây