Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Mới hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Mới đã triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền cho vay 106.207 triệu đồng, với 2.201 hộ vay vốn. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình cho vay: Cho vay hộ nghèo 15.250 triệu đồng/274 hộ vay vốn; Cho vay hộ cận nghèo 38.110 triệu đồng/492 hộ; Cho vay hộ mới thoát nghèo 893 triệu đồng/15 hộ; Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 32.896 triệu đồng/706 hộ; Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 11.726 triệu đồng/601 hộ; Cho vay giải quyết việc làm 4.797 triệu đồng/96lao động; giúp 03 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, 08 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 02 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,…

Đến 31/12/2021 Tổng nguồn vốn: 337.656 triệu đồng, tăng so với 31/12/2020 là 16.397 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 5,1%; Trong đó nguồn vốn ủy thác tại địa phương: 4.156 triệu đồng (ngân sách tỉnh 2.000 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm; ngân sách huyện 2.156 triệu đồng, tăng 350 triệu đồng so với đầu năm). Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định, hiệu quả, an toàn.Tổng dư nợ là 337.329 triệu đồng, tăng 16.493 triệu đồng so với 31/12/2020, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao, tốc độ tăng trưởng 5,14%; Trong đó nợ xấu là 893 triệu đồng, giảm 34 triệu đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ 0,26%.

Về nhiệm vụ năm 2022. Phòng giao dịch tiếp tục triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ huyện và của Tổng giám đốc, Giám đốc Chi nhánh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, phối hợp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 49/KH-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 730/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 67-KH/HU của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.Tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng được cấp trên giao ngay từ đầu năm, bên cạnh đó là hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ năm 2021, Công tác tập huấn cho Ban giảm nghèo, Tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức Chính trị – xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ; đặc biệt là công tác xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan; Theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra tại các xã, thị trấn, những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Bài trướcChợ Mới mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho Đoàn viên TNNN năm 2022
Bài tiếp theoTổ chức các bộ môn thi đấu còn lại trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây