NHCSXH huyện Chợ Mới tập trung làm tốt công tác giải ngân ngay trong quý I

  NHCSXH huyện luôn chú trọng nâng cao công tác nghiệp vụ cho các thành viên Ban đại diện, các tổ chức Hội được ủy thác vốn

Năm 2022, NHCSXH huyện được giao với tổng nguồn vốn là 344.424 triệu đồng, tăng 6.671 triệu đồng so năm 2021. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất là 39.047 triệu đồng, tăng 960 triệu đồng  đạt 94,8% kế hoạch tăng trưởng. Nguồn vốn ủy thác là 5.029 triệu đồng.Với số vốn trên NHCSXH huyện đã tham mưu cho Hội đồng quản trị phân khai chỉ tiêu vốn kịp thời, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội để làm tốt công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động của toàn đơn vị an toàn và hiệu quả. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm, NHCSXH huyện đã tạo điều kiện cho 503 hộ vay vốn với số tiền26.907 triệu đồng. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình như cho vay hộ nghèo 7.828 triệu đồng/126 hộ vay vốn; Cho vay hộ cận nghèo 10.560 triệu đồng/130 hộ; Cho vay hộ mới thoát nghèo 30 triệu đồng/01 hộ; Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 4.710 triệu đồng/97 hộ; Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.362 triệu đồng/123 hộ; Cho vay giải quyết việc làm 1.310 triệu đồng/25lao động; giúp 01 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập.

 Niêm yết công khai tại các xã, Thị trấn

Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho 1.389 hộ nghèo, 1.265 hộ cận nghèo, 167 hộ mới thoát nghèo, 129 hộ vay vốn DTTS đặc biệt khó khăn, 2.129 hộ gia đình tại vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; 20 học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng, cải tạo 4.498 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; hỗ trợ vốn vay xây dựng 12 nhà ở xã hội theo Nhị định100; 396 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về viêc làm, 23 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 142 hộ vay vốn trồng rừng, phát triển chăn nuôi theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP; 02 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,…

 Tại điểm giao dịch thị trấn Đồng Tâm

Để có được kết quả trên NHCSXH huyện đã triển khai các phiên giao dịch xã theo đúng quy định: tổ chức, bố trí phân công cán bộ, trang bị đầy đủ phương tiện hoạt động như biển hiệu, thông báo các chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay, niêm yết công khai danh sách các hộ vay vốn còn dư nợ Ngân hàng… đồng thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống Covid-19. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác được diễn ra chặt chẽ, thông tin kịp thời vì thế những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ đã được giải quyết nhanh chóng theo đúng các nội dung trong văn bản hợp đồng ủy thác đã ký.

Từ nguồn vốn cho vay của NHCSXH huyện đã góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, đặc biệt hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện. Thời gian tiếp theo NHCSXH huyện không ngừng nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022./. 

Bài trướcTăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
Bài tiếp theoKhai giảng lớp nhận thức tìm hiểu về Đảng cho quần chúng ưu tú tại cụm xã Yên Hân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây