Luồng sinh khí mới từ việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Từ năm 2006, Bộ Chính trị tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp đó là chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua thực tiễn nhiều năm triển khai đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Mới đã nhận thức sâu sắc hơn về chân lý vô cùng giản dị, đó là: Mọi người ai cũng có thể học Bác, làm theo Bác; học và làm theo Bác một cách tự giác, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc; trong mỗi cương vị; mỗi người học Bác, làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình, cho quê hương và đất nước mình.

 

          Để thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình công tác hằng năm và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Chỉ thị, học tập chuyên đề hằng năm từ huyện đến cơ sở được chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc từ cán bộ chủ chốt cho đến đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đối với các tổ chức cơ sở đảng, được triển khai đến cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại cơ sở và quần chúng nhân dân ở địa phương. Tại các chi bộ, đoàn thể, cán bộ đoàn viên, hội viên được tổ chức thảo luận về chuyên đề, viết thu hoạch và đăng ký, lựa chọn những việc “làm theo” Bác. Hằng năm, Ban Tuyên giáo huyện ủy đều ban hành hướng dẫn và chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương học tập các chuyên đề (theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh) và tiến hành bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay,  44/44 chi, đảng bộ trực thuộc huyện và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo Bác với những nội dung chủ yếu về giá trị chuẩn mực đạo đức, thể hiện bằng việc xây dựng lý tưởng sống, tình yêu quê hương, đất nước; gương mẫu trong sinh hoạt; trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng, gần gũi nhân dân; thực hiện lối sống lành mạnh, nhân ái, giản dị. Và nhiều chi bộ đã gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực hiện thi đua của chính đơn vị mình  như: Chi bộ Viện Kiểm sát gắn việc học tập bằng cách thực hiện tốt 5 lời dạy của Người đối với cán bộ ngành kiểm sát là:“Công minh,chính trực,khách quan,thận trọng, khiêm tốn”, hay như Chi bộ Tòa án, Đảng ủy Công an, Ban CHQS huyện cũng lấy chính lời dạy của Bác làm kim chỉ nam cho ngành của mình…Các nhà trường gắn việc học tập với việc thực hiện tốt phong trào thi đua “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo.

 

 

 Xuất phát từ phương châm hành động “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm” trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Đảng bộ huyện Chợ Mới đã đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đồng thời lựa chọn việc “làm theo” tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể là cấp ủy huyện đã lựa chọn giải quyết 05 vấn đề bức xúc, hạn chế của địa phương như: Việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Bình Văn và xã Yên Hân; việc đấu tranh ngăn chặn, dỡ bỏ “nhà đòn” đối với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu; việc sử dụng xung kích điện đánh bắt cá trái phép trên sông; việc khắc phục hạn chế về công tác xây dựng Đảng đối với Đảng bộ xã Yên Đĩnh; khắc phục hạn chế trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai đối với Chi bộ Nông Lâm. Cấp cơ sở đã lựa chọn giải quyết 19 vấn đề bức xúc, hạn chế của địa phương như: Vấn đề tranh chấp đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, giải phóng hành lang an toàn giao thông, vấn đề khai thác gỗ trái phép… Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đến nay những vấn đề bức xúc hạn chế trên địa bàn huyện cơ bản đã được khắc phục và giải quyết kịp thời.

Nhờ thực hiện đồng bộ từ khâu tuyên truyền cho đến lựa chọn việc làm theo phù hợp đã tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện.

Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 03 và tiếp đến là chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, bằng sự quyết tâm của toàn đảng bộ, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện hằng năm đều đạt và vượt. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng thuận, hăng hái lao động sản xuất và thi đua yêu nước.Và cũng từ đây huyện Chợ Mới đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác. Kết quả  trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, toàn huyện đã có 32 tập thể và 71 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cấp tỉnh khen 04 tập thể, 04 cá nhân; Trung ương khen 01 tập thể (giai đoạn 2011 – 2016).

Đối với cách làm hay, toàn huyện đã lựa chọn được 09 mô hình tiêu biểu, cách làm hay để nhân rộng, điển hình như: Nhân dân thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ đóng góp kinh phí để lắp đèn đường trong thôn; nhân dân thôn Nà Giảo, xã Nông Thịnh tự nguyện hiến đất và tham gia ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; Chi bộ và tổ dân phố – Tổ 4, thị trấn Chợ Mới huy động các nguồn lực để xây dựng công trình công cộng; Chi bộ thôn Bản Đén 1, xã Quảng Chu lãnh đạo việc huy động các nguồn lực để xây dựng đường giao thông nông thôn; C«ng an huyÖn triển khai có hiệu quả việc chống sai phạm trong khi thi hành công vụ của cán bộ chiến sỹ , BCHQS huyện làm tốt việc xây dựng môi trường công sở xanh, sạch, đẹp.

Từ những mô hình và cách làm hay trên, đến nay tại hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Mới đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình nhất là trong các phong trào hiến đất làm đường, đóng góp vật chất và ngày công để xây dựng nhà họp thôn, đường giao thông nông thôn; ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…

 

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa sâu rộng tới toàn thể cán bộ và quần chúng nhân dân về nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Chợ Mới xác định việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phpng cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, trước hết là đối với người đứng đầu và tiếp đến là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên để từ đó chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bên cạnh đó, coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Chỉ thị.

Có thể thấy những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định qua các chỉ thị của Bộ Chính trị. Và được xem như một luồng sinh khí mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới. Góp phần tích cực vào công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội nhằm xây dựng quê hương Chợ Mới ngày càng phồn vinh, đổi mới./.

 

Bài trướcTổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Bài tiếp theoKế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây