Liên đoàn Lao động huyện giám sát trực tiếp tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Liên đoàn lao động với lãnh đạocác cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

          Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo việc tổ chức thực hiện một số nội dung theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Bộ Luật Lao động như: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ tiền lương; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kỷ luật lao động, những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;thực hiện khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua giám sát cho thấy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan.

          Tuy nhiên, còn một số nội dung theo quy định về tổ chức Hội nghị CBCCNLĐ và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa được đầy đủ, kịp thời.  Đoàn giám sát đã kiến nghị các đơn vị khắc phục  kịp thời những hạn chế đã chỉ ra và tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định; Lãnh đạo các đơn vị cần tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, CNVCLĐ, tăng cường đồng thuận trong cơ quan đơn vị, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách pháp luật, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của các địa phương.

Bài trướcThăm nắm kiểm tra công tác tuyên giáo cơ sở
Bài tiếp theoChợ Mới: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây