LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ, HĐND, UBND HUYỆN CHỢ MỚI

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ CHỢ MỚI KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Họ và tên: Triệu Đức Văn Họ và tên: Hà Đức Huấn
Năm sinh: 03/02/1975 Năm sinh: 20/8/1969
Quê quán: Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc  Kạn Quê quán: Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc: Tày Dân tộc: Tày
Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm học Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Ngữ Văn
Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị: Cao cấp
THƯỜNG TRỰC HĐND CHỢ MỚI KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Họ và tên: Nguyễn Đình Toán
Năm sinh: 20/11/1963
Quê quán: Xã Tân Phúc, huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026
Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Toán
Lý luận chính trị: Cao cấp
BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021-2026
Họ và tên: Trần Thị Lan Hương Họ và tên: Hoàng Tuấn Huy
Năm sinh: 04/10/1975 Năm sinh: 27/03/1982
Quê quán: Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Quê quán: Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc: Tày Dân tộc: Tày
Chức vụ: Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ  chức Huyện uỷ; Trưởng ban pháp chế HĐND Chức vụ: Phó Trưởng ban pháp chế HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Lịch sử, Luật Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Toán-Lý
Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị: Trung cấp
BAN KINH TẾ – XÃ HỘI HĐND HUYỆN KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021-2026
 Họ và tên: Triệu Đức Đường  Họ và tên: Trần Mạnh Hoan
Năm sinh: 12/5/1966 Năm sinh: 01/12/1971
Quê quán: Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Quê quán: Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc: Tày Dân tộc: Tày
Chức vụ: Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; Trưởng ban KT-XH HĐND Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Ngữ Văn Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành liên ngành Cơ- Điện; Quản lý Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị: Cao cấp
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁ V, NHIỆM KỲ 2021-2026
 Họ và tên: Hoàng Nguyễn Việt
Năm sinh: 16/12/1974
Quê quán: Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc: Tày
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công
Lý luận chính trị: Cao cấp
Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng Họ và tên: Lê Ngọc Quyến
Năm sinh: 13/7/1972 Năm sinh: 17/01/1977
Quê quán: Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Quê quán: Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc: Kinh Dân tộc: Tày
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ    Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Lịch sử Văn hóa Việt Nam
Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị: Cao cấp
Bài trướcSƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN HUYỆN CHỢ MỚI
Bài tiếp theoTiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Chợ Mới năm 2021

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây