Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Chợ Mới khóa IV

 Trong thời gian một ngày, kỳ họp đã thông qua 2 nhóm báo cáo, tờ trình của UBND huyện; TT.HĐND và báo cáo của các Ban HĐND huyện. Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2011-2015 cho thấy: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân hằng năm tăng 10,85%; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt 22.185 tấn đạt 118,7%. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán được giao hằng năm. Hoạt động dịch vụ, văn hóa – xã hội đạt kết quả quan trọng; thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Tuy  nhiên, để phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9% và để đạt các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020, ngoài khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế Chợ Mới cần phát huy tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH. Tập trung nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa. Phát triển công nghiệp chế biến, chú trọng chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp sau thu hoạch. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông. Phát triển toàn diện công tác giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

          Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu còn được nghe đại diện UBND huyện trình bày tờ trình về Dự án: “ Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, với mục tiêu chung đưa Chợ Mới trở thành huyện có trình độ phát triển kinh tế- xã hội cao so với các huyện khác trong tỉnh và trình độ khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc, với cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại, du lịch, dịch vụ- Nông lâm nghiệp thủy sản – Công nghiệp, xây dựng. Phát triển văn hóa –xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững TTATXH.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, thẳng thắn kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Chợ Mới khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt các nội dung,chương trình đề ra. Các đại biểu đã thống nhất cao và thông qua 3 Nghị quyết về: Nhiệm vụ và phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Nghị quyết về thông qua Dự án: “ Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết về chương trình hội đồng giám sát của HĐND huyện năm 2017. 

Bài trướcChủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm
Bài tiếp theoNội dung khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây