Hội nghị đánh giá thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,  Phó Trưởng ban thường trực phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Nguyễn Việt – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,  Phó Trưởng ban thường trực đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, ngành chuyên môn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quản lý việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn quản lý; các xã, thị trấn chủ động tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm việc khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản, đặc biệt là những người dân nơi khác đến địa phương. Các xã, thị trấn chủ động phối hợp với ngành chức năng của huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

 Đồng chí Hà Đức Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 – CT/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn và thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Đề án quản lý khoáng sản giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân. Các địa phương phải thống nhất trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, lâm sản, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; các địa phương để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép gây bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước huyện. Các cơ quan tham mưu về khoáng sản, lâm sản phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện, ban chỉ đạo lĩnh vực được phân công. Các xã, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, lâm sản, xử lý nghiêm, đúng thẩm quyền những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo những nội dung vượt quá thẩm quyền về  UBND huyện, ban chỉ đạo cấp huyện để có hướng xử lý, giải quyết kịp thời…/.

Bài trướcĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Mai
Bài tiếp theoTuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây