DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ

STT

Tên thủ tục

Lĩnh vực

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  Tư pháp

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tư pháp

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tư pháp

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp

7

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tư pháp

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Tư pháp

9

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tư pháp

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tư pháp

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tư pháp

12

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Tư pháp

13

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

Tư pháp

14

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

15

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

16

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

17

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

18

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

19

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

Tư pháp

20

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tư pháp

21

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

22

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

23

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tư pháp

24

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

Tư pháp

25

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

Tư pháp

26

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

27

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

28

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

29

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tư pháp

30

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

31

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tư pháp

32

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

33

Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chính

Tư pháp

34

Thủ tục Phục hồi danh dự

Tư pháp

 

 

 

 

 

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Bài trướcDANH MỤC VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ
Bài tiếp theoCông bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây