Chợ Mới tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Toàn cảnh hội nghị

 Năm 2017, với quan điểm “ Kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt” Đảng bộ huyện Chợ Mới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng hệ thống chính trị . Nhờ có sự thống nhất quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; sự cố gắng nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nên năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song 37/44 chỉ tiêu KT-XH đã đạt và vượt so kế hoạch. Điển hình như: Công tác thu ngân sách đạt 100,8% KH; công tác trồng rừng đạt 147% KH; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện đúng tiến độ, bình quân mỗi xã đạt 10,2 tiêu chí vượt kế hoạch và xã như Cố hoàn thành xong 19 tiêu chí; về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt từ 102- 155% KH; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 114,9% KH; tổng huy động vốn của các ngân hàng đạt 102%KH; thành lập mới được 12 hợp tác xã đạt 600%KH. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo  nhất là trong dịp lế, tết chu đáo, kịp thời. Công tác giảm nghèo đạt 100,4% ( giảm 2,07% hộ nghèo)Các hoạt động văn hóa – xã hội đạt kết quả tốt; Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm vận động nhân dân tiếp tục được nâng lên, có nhiều sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực). Các hoạt động văn hóa – xã hội đạt kết quả tốt; Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm  mà trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn công tác xây dựng Đảng với đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên của chi bộ, hoàn thành xây dựng và đăng ký thực hiện tiêu chí riêng theo đặc thù của từng chi bộ về học tập và làm theo Bác.

Phát huy kết quả đã đạt được bước vào năm 2018, huyện Chợ Mới phấn đấu tổng gia trị gia tăng ( theo giá hiện hành) tăng 5,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,51 triệu đồng/ người/năm. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 16 tỷ đồng. Phấn đấu 1 xã hoàn thành 19 tiêu chí XDNTM. Thành lập mới 2 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Diện tích đất ruộng có thu nhập đạt 100 triệu đồng /năm lên 400ha. Phấn đấu 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2%. Tạo việc làm mới cho 530 người. Phấn đấu 85% thôn, bản, tổ phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Phấn đấu kết nạp từ 160 đảng viên trở lên; 50% cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới đạt được trong năm qua. Để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém đồng chí nhấn mạnh những việc mà Chợ Mới cần lưu ý để triển khai tốt hơn trong năm 2018, đó là: Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh; đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình sản xuất, các HTX hoạt động có hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ giao vốn và giải ngân các nguồn vốn, tập trung nguồn lực xã hội để xây dựng NTM nhất là những xã gần đạt; thực hiện nghiệm chỉ thị số 15 của BTV tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi để giành cho hoạt động an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ, viên chức, chức…đổi mới cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhà nước; đẩy mạnh công tác phát triển đảng, tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện nghiêm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; xiết chặt quản lý bảo vệ rừng, an ninh trật tự trên địa bàn…

 

 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này Huyện ủy, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 chi đảng bộ trực thuộc huyện năm 2017 và 1 chi bộ tiêu biểu 5 năm liền đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch, vững mạnh”; tặng giấy khen cho 8 đảng viên đạt “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền ( 2013-2017) và tặng giấy khen cho các danh hiệu thi đua cho hơn 700 cá nhân, 80 tập thể.

Bài trướcĐẢM BẢO ANH NINH, AN TOÀN TRẬT TỰ XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Bài tiếp theoKiểm tra công tác Phổ cập Giáo dục năm 2017 tại huyện Chợ Mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây