BCĐ Cải cách hành chính huyện Chợ Mới họp tổng kết đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2017

Đồng chí Triệu Đức Văn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC huyện chủ trì. Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo CCHC huyện; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, Công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được các cấp các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện và coi đây làm nhiệm vụ trọng tâm của cả huyện. Chất lượng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện thường xuyên. Trong năm qua, huyện đã tổ chức thực hiện rà soát đơn giản hóa 100% TTHC, trong đó đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 06 TTHC.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cấp xã, cấp huyện được duy trì đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính, góp phần giảm chi phí đi lại nhiều lần cho người dân và doanh nghiệp. Bộ máy hành chính nhà nước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng được đẩy mạnh. Đến nay, tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp thuyện đến cấp xã đã thực hiện trao đổi văn bản thông qua hệ thống phần mềm hồ sơ công việc và sử dụng thư điện tử trong trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị; phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai đưa vào sử dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả xếp loại Chỉ số CCHC năm 2017: huyện Chợ Mới xếp loại khá, đứng thứ 4 trong các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; có 12/16 xã, thị trấn được xếp loại chỉ số CCHC đạt khá, 04 xã xếp loại chỉ số CCHC đạt mức trung bình.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác CCHC vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra: Xếp loại chỉ số CCHC năm 2017 còn thấp; Một số cơ quan, đơn vị còn chưa chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; Việc triển khai hiện đại hóa nền hành chính đã có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã; Cơ sở vật chất ở một số đơn vị còn nhiều khó khăn, thiếu thốn…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận nêu rõ những mặt mạnh, những khó khăn, vướng mắc cũng như những giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC tại đơn vị, địa phương mình.

Năm 2018 toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt 6 nội dung CCHC, trong đó chú trọng các nhiệm vụ sau: Nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện Văn bản QPPL  các cấp; Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong thực hiện kỷ luật kỷ cương; Tập trung rà soát có hiệu quả để đơn giản hóa TTHC thuộc cấp mình phụ trách giải quyết; Thường xuyên theo dõi cập nhật, niêm yết các TTHC theo quy định; Đổi mới sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Duy trì, thực hiện hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại cấp xã, thị trấn và cấp huyện. Xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cấp xã; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai việc thực hiện chữ ký số đối với cấp xã.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Triệu Đức Văn đã ghi nhận những kết quả đạt được của công tác CCHC trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị bên cạnh những kết quả đạt được cần đánh giá những hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục để công tác CCHC trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy vai trò, thực hiện tốt 6 nội dung CCHC đối với đơn vị, địa bàn mình phụ trách; thực hiện nghiêm công tác báo cáo đúng quy định, phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác CCHC; đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính; quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về công tác CCHC. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Bài trướcTriển khai chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
Bài tiếp theoHưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây